Ord til forbruk

30 Oct 2017 // 0 Comments

Verden er fylt med råvarer for å forme nye og konstruktive tanker, men det ser ut som vi liker å ligge på latsiden og ha et forbruker forhold til det gamle, allerede [...]

Hva vil folk si? 

16 Oct 2017 // 0 Comments

“Hva vil folk si” Nå har jeg vært og sett filmen og sitter igjen med en del inntrykk. Hvis jeg skal se bort fra å omtale de tekniske og kunstneriske effektene [...]

My Friend 

2 Sep 2017 // 0 Comments

The beginning started with a fight The rolling stones of history and might Sent upon our lives  Year after year Loaded with fear Like an endless night But you my [...]

Samtiden

27 Aug 2017 // 0 Comments

En usivilisert sekularisme En folkeløs nasjonalisme  En ekskluderende feminisme En følelsesløs humanisme En elitist sosialisme En informasjonstid uten dannelse En [...]

Dystopistan 

9 Aug 2017 // 0 Comments

Imagine a racist rain  A greedy soil or violent mountains Imagine an oppressive air Radical winds or extreme oceans  Imagine all of these Wanna be [...]

Destiny 

4 Aug 2017 // 0 Comments

I am life, I am death I am everything that you have met I am a trigger I am a rose I am everything of you and those I am here I am there I am the child you care The [...]

Å kunne lese andre

4 Jul 2017 // 0 Comments

Vi lever i samfunn hvor vi tolker hverandre ut i fra de sosiokulturelle rammene som har fulgt oss fra den dag vi ble født. Tilhørighet til en etnisitet, kultur eller [...]